Thursday, October 18, 2012

Binatang Juga Beribadat Kepada Allah


Allah S.W.T berfirman (yang bermaksud):

"Dan beribadatlah kepada Aku, kerana inilah jalan (Agama) yang lurus dan betul". (Surah Yasin : 61).

Bukan hanya manusia sahaja beribadat kepada Allah S.W.T. Malah semua makhluk yang wujud ini adalah beribadat kepada Allah, dengan cara mereka tersendiri.

Ini jelas dari Firman Allah S.W.T (yang bermaksud):

"Tidaklah engkau lihat bahawa makhluk-makhluk di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah. Matahari, bulan dan bintang, bukit-bukau dan pokok-pokok dan juga binatang dan dari jenis manusia. Dan banyak daripada mereka berhak mendapat azab (kerana tidak sujud kepada Allah)". (Surah al-Haq : 17).