Saturday, April 28, 2012

Hak Bukan Islam Menternak Babi Dalam Negara Islam: Satu Tinjauan Berdasarkan Siasah Syari'yah Dan Sejarah Islam

Hak Bukan Islam Menternak Babi Dalam Negara Islam: Satu Tinjauan Berdasarkan Siasah Syar'iyyah Dan Sejarah Islam
Oleh: Dr Mohd Roslan Mohd Nor
m_roslan@um.edu.my

Pendahuluan
Penternakan babi dan hal ehwal yang berkait dengannya sudah menjadi satu perkara yang sering diperbincangkan di Malaysia. Perbincangan mengenainya seringkali dilihat dari perspektif isu dan sensitivitinya ke atas umat Islam. Sebagai contoh, ada yang membangkitkan isu babi apabila ada cadangan untuk membuat kandang berpusat, atau ada juga isu yang melibatkan pemindahan rumah sembelihan babi dari tempat awam ke suatu tempat yang lebih jauh dari kawasan penduduk Islam dan bukan Islam. Pada masa yang sama, isu halal makanan juga turut mengaitkan penggunaan bahan-bahan berasal dari babi. Justeru, babi adalah satu subjek perbincangan yang sudah menjadi bahan perbincangan umum mengikut konteks perbincangan masing-masing.

Klik Di Sini.